Vip mắt livestream

- Chỉ hỗ trợ vip like cho Facebook cá nhân và Fanpage, không hỗ trợ group.
- Có thể nhập Link Facebook để hệ thống tự động lấy ID Facebook cho bạn!
- ID Facebook là một dãy số gồm 15 đên 16 ký tự, ví dụ: 100242642144976
Tổng tiền = (Số mắt cần tăng) x (Thời gian duy trì mắt) x (Tổng số lần live) x (Giá tiền)

Tổng: đ

Bạn sẽ buff vip live với giá đ / vip live

Chú ý:

- Nghiêm cấm buff các nội dung đồi trụy, vi phạm pháp luật, chính trị,... Nếu cố tình buff bạn sẽ bị trừ hết tiền, band khỏi hệ thống vĩnh viễn và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Hiện tại Facebook quét hệ thống tăng View và Mắt rất mạnh nên hệ thống này không ổn đinh, có thể không lên hoặc lên chậm.

- Hệ thống sử dụng 99% tài khoản người dùng fb thật để tương tác like, comment, share....

- Vui lòng nhập đúng ID Facebook và check kỹ job tránh tạo nhầm, hệ thống không hoàn tiền nếu bạn tạo nhầm

- Nhập id lỗi hoặc trong thời gian chạy die id thì hệ thống không hoàn lại tiền.