Tăng comment

- Vui lòng nhập đúng link bài viết và bật chế độ công khai trước khi mua.
- Tăng comment bài viết Facebook cá nhân cần làm theo hướng dẫn này trước.

Số lượng: 0

Tổng: đ

Bạn sẽ buff comment với giá đ / comment

Chú ý:

- Nghiêm cấm buff các nội dung đồi trụy, vi phạm pháp luật, chính trị,... Nếu cố tình buff bạn sẽ bị trừ hết tiền, band khỏi hệ thống vĩnh viễn và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Hệ thống sử dụng 99% tài khoản người dùng fb thật để tương tác like, comment, share....

- Vui lòng nhập đúng ID bài viết, bật công khai và check kỹ job tránh tạo nhầm, hệ thống không hoàn tiền nếu bạn tạo nhầm