Tăng member group

- Có thể nhập link group để hệ thống tự động lấy ID group cho bạn!
- ID Group là một dãy số gồm 15 đên 16 ký tự, ví dụ: 757323327651016

Tổng: đ

Bạn sẽ buff member với giá đ / member

Chú ý:

- Nghiêm cấm buff các nội dung đồi trụy, vi phạm pháp luật, chính trị,... Nếu cố tình buff bạn sẽ bị trừ hết tiền, band khỏi hệ thống vĩnh viễn và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Hệ thống sử dụng 99% tài khoản người dùng fb thật để tương tác like, comment, share....

- Vui lòng nhập đúng link group và check kỹ job tránh tạo nhầm, hệ thống không hoàn tiền nếu bạn tạo nhầm.

- Chỉ nhận link group không nhập link trang cá nhân, fanpage,...

- Nhập link group lỗi hoặc trong thời gian chạy die id thì hệ thống không hoàn lại tiền.